Hotline: 0363.376.364 (Ms. Phương Lan )-0396.831.533(Ms. Phương)
Info@phuchungvina.com
Tiếng Việt Tiếng Anh
Liên kết mạng xã hội:

Chi tiết sản phẩm

Quạt hút gió nồi hơi Y8-39、Y9-38

Lượt xem:400
Mô tả

Quạt ly tâm lò hơi Y9-38 phù hợp để lắp đặt hệ thống quạt thổi cho nồi hơi từ 5~35t/h, được trang bị bộ phận lọc bụi và làm nóng sơ bộ

Thích hợp nồi hơi công nghiệp với điều kiện sử dụng tương tự.

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM
Anh(Chị):
Số điện thoại:
Nội dung:

Đặt điểm nổi bật

Quạt ly tâm lò hơi Y9-38 phù hợp để lắp đặt hệ thống quạt thổi cho nồi hơi từ 5~35t/h, được trang bị bộ phận lọc bụi và làm nóng sơ bộ, thích hợp nồi hơi công nghiệp với điều kiện sử dụng tương tự.

Trước khi lắp đặt quạt phải được trang bị bộ lọc bụi có hiệu suất không dưới 85%. Công ty chúng tôi có thể cung cấp quạt ly tâm nồi hơi kiểu này bằng thép không gỉ sử dụng cho nhiệt đô cao, nhiệt độ cho phép không vượt quá 250

Bảng hiệu suất và bảng lựa chọn: No4 ~ 6.3 nhiệt độ khí t = 220 ° C, áp suất khí quyển Pa = 101325Pa, mật độ khí ρ = 0.713kg / m3, No7.1 trên nhiệt độ khí t = 200 ° C, áp suất khí quyển Pa = 101325Pa.

Khí tính toán môi trường khí thải với mật độ ρ = 0,745 kg / m3.

 

Y 8-39、Y9-38 Quạt hút gió nồi hơi 
Mã hàng Chế độ truyền Lưu Lượng (m3/h) Áp Suất (Pa) Động cơ điện kiểu mẫu Công Suất (KW) Điện Áp (V) Tốc Độ (rpm) Độ Ồn (Db)
4 D 3242-3846 2039-2049 Y112-2 4 380 2900 72
D 4451-5660 2030-1882 Y132-2 5.5 380 2900 72
4.5 D 4613-5477 2579-2589 Y132-2 7.5 380 2900 72
D 6338-8059 2569-2392 Y160-2 11 380 2900 72
5 D 6332 3187 Y160-2 11 380 2900 72
D 7513-8693 3197-3167 Y160-2 15 380 2900 72
D 9874-11055 3079-2951 Y160-2 18.5 380 2900 72
5.6 D 8896 4001 Y160-2 18.5 380 2900 72
D 10555 4011 Y180-2 22 380 2900 72
D 12214-15531 3971-3707 Y200-2 30 380 2900 72
6.3 D 6333-8675 1265-1255 Y132-4 5.5 380 1450 72
D 9876-11057 1216-1167 Y132-4 7.5 380 1450 72
D 12667-15029 5060-5080 Y200-2 37 380 2900 72
D 17391-22114 5031-4687 Y250-2 55 380 2900 72
7.1 D 9066-14136 1647-1608 Y160-4 11 380 1450 72
D 15827-19207 1539-1333 Y160-4 15 380 1450 72
8 D 12969-17805 2088-2098 Y180-4 18.5 380 1450 72
D 20223-22641 2039-1951 Y180-4 22 380 1450 72
D 25059-27477 1833-1696 Y200-4 30 380 1450 72
9 D 18465-21908 2647-2716 Y200-4 30 380 1450 72
D 25351-28794 2657-2579 Y225-4 37 380 1450 72
D 32237-39122 2471-2147 Y225-4 45 380 1450 72
7.1 C 10004-15598 2010-1961 Y160-4 15 380 1600 72
C 17464-21194 1873-1627 Y180-4 18.5 380 1600 72
8 C 14310-24983 2549-2383 Y210-4 30 380 1600 72
C 27651-30319 2235-2069 Y225-4 37 380 1600 72
10 D 25330-34775 3265-3422 Y250-4 55 380 1450 72
D 39498-44221 3244-3246 Y280-4 75 380 1450 72
D 48943-53666 3180-2922 Y280-4 90 380 1450 72
11.2 D 35587-42222 4099-4275 Y280-4 90 380 1450 72
D 48857-55492 4295-4197 Y315-4 110 380 1450 72
D 62127-68762 4070-3903 Y315-4 132 380 1450 72
D 75397 3667 Y315-4 160 380 1450 72
D 23561-32346 1794-1882 Y225-6 30 380 960 72
D 36739-41132 1833-1784 Y250-6 37 380 960 72
D 45525-49918 1706-1608 Y280-6 45 380 960 72
12.5 D 49473 5109 Y315-4 132 380 1450 72
D 58697 5325 Y315-4 160 380 1450 72
D 67921-77145 5344-5227 Y315-4 200 380 1450 72
D 86369-104816 5070-4570 Y355-4 250 380 1450 72
D 32754-38861 2235-2334 Y280-6 45 380 960 72
D 44968-51075 2343-2285 Y280-6 55 380 960 72
D 57182-69395 2226-2000 Y315-6 75 380 960 72
D 24907-34194 1294-1353 Y225-8 22 380 730 72
D 38828-52769 1323-1157 Y250-8 30 380 730 72
14 D 46018-54597 2804-2932 Y315-6 75 380 960 72
D 63177 2942 Y315-6 90 380 960 72
D 71757-80336 2873-2785 Y315-6 110 380 960 72
D 88916-97496 2667-2510 Y315-6 132 380 960 72
D 34993-48041 1618-1706 Y280-8 37 380 730 72
D 54565 1657 Y280-8 45 380 730 72
D 61089-74137 1608-1451 Y315-8 55 380 730 72
16 D 68692-81498 3668-3825 Y355-6 160 380 960 72
D 94305-107113 3844-3756 Y355-6 200 380 960 72
D 119919-145533 3638-3285 Y355-6 250 380 960 72
D 52234 2118 Y315-8 55 380 730 72
D 61973-71711 2206-2216 Y315-8 75 380 730 72
D 81450 2167 Y315-8 90 380 730 72
D 91189-110666 2108-1892 Y315-8 110 380 730 72

 

Y9-38
Mã hàng Chế độ truyền Lưu Lượng (m3/h) Áp Suất (Pa) Động cơ điện kiểu mẫu Công Suất (KW) Điện Áp (V) Tốc Độ (rpm) Độ Ồn (Db)
4 D 3297-4396 2275-2334 Y132-2 5.5 380 2900 72
D 4945-5495 2294-2226 Y132-2 7.5 380 2900 72
4.5 D 4694-7824 2873-2814 Y160-2 11 380 2900 72
5 D 6439-7513 3550-3648 Y160-2 15 380 2900 72
D 8586-12063 3658-3481 Y160-2 18.5 380 2900 72
5.6 D 9047-12063 4452-4579 Y200-2 30 380 2900 72
D 13571-15079 4511-4364 Y200-2 37 380 2900 72
6.3 D 6441-7514 1402-1441 Y132-4 5.5 380 1450 72
D 8588-10735 1451-1372 Y132-4 7.5 380 1450 72
D 12882-15029 5639-5786 Y225-2 45 380 2900 72
D 17176-19323 5805-5707 Y250-2 55 380 2900 72
D 21470 5521 Y280-2 75 380 2900 72
7.1 D 9219-12292 1784-1873 Y160-4 11 380 1450 72
D 13829-16902 1863-1794 Y160-4 15 380 1450 72
D 18439 1735 Y180-4 18.5 380 1450 72
8 D 13189-19783 2275-2363 Y180-4 22 380 1450 72
D 21982-26378 2334-2206 Y200-4 30 380 1450 72
7.1 C 10173-16955 2177-2235 Y180-4 18.5 380 1600 72
C 18651-20346 2186-2108 Y180-4 22 380 1600 72
8 C 14553-19404 2765-2893 Y200-4 30 380 1600 72
C 21830-24255 2873-2834 Y225-4 37 380 1600 72
C 26081-29106 2775-2677 Y225-4 45 380 1600 72
9 D 18778-25038 2873-3010 Y225-4 37 380 1450 72
D 28168-37557 2991-2785 Y250-4 55 380 1450 72
10 D 25760-30053 3550-3687 Y250-4 55 380 1450 72
D 34346-42933 3716-3648 Y280-4 75 380 1450 72
D 47226-51519 3569-3442 Y280-4 90 380 1450 72
11.2 D 36190-48254 4462-4658 Y315-4 110 380 1450 72
D 54285-60317 4462-4570 Y315-4 132 380 1450 72
D 66349-72381 4471-4324 Y315-4 160 380 1450 72
D 23960-31947 1951-2039 Y225-6 30 380 960 72
D 35941-47921 2030-1892 Y280-6 45 380 960 72
12.5 D 50312-58697 5560-5766 Y315-4 160 380 1450 72
D 67082 5805 Y315-4 200 380 1450 72
D 75468-83853 5766-5697 Y355-4 250 380 1450 72
D 92238-100624 5580-5384 Y355-4 315 380 1450 72
D 33310-44413 2432-2540 Y280-6 55 380 960 72
D 49965-61068 2530-2441 Y315-6 75 380 960 72
D 66620 2353 Y315-6 90 380 960 72
D 25330-29550 1402-1461 Y225-8 22 380 730 72
D 33772-42215 1471-1441 Y250-8 30 380 730 72
D 46437-50659 1412-1363 Y280-8 37 380 730 72
14 D 46798 3049 Y315-6 75 380 960 72
D 54597 3167 Y315-6 90 380 960 72
D 62397-70197 3187-3167 Y315-6 110 380 960 72
D 77997-85796 3128-3059 Y315-6 132 380 960 72
D 93596 2961 Y355-6 160 380 960 72
D 35586-41517 1765-1833 Y280-8 37 380 730 72
D 47448-53379 1843-1833 Y280-8 45 380 730 72
D 59310 1814 Y315-8 55 380 730 72
D 65241-71172 1775-1716 Y315-8 75 380 730 72
16 D 69856-81498 3991-4138 Y355-6 180 380 960 72
D 93141 4167 Y355-6 200 380 960 72
D 104784-128069 4138-4001 Y355-6 250 380 960 72
D 139712 3863 JS-137-6 280 380 960 72
D 53119-61973 2304-2392 Y315-8 75 380 730 72
D 70826-79679 2402-2392 Y315-8 90 380 730 72
D 88533-97386 2363-2314 Y315-8 110 380 730 72
D 106239 2235 Y355-8 132 380 730 72

 

Liên hệ tư vấn

--------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...

Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA  sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.

Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 0286.2727.880- 036 337 63 64  (Ms. Phương Lan )

Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương)   097. 227. 1960(Ms. Hằng

Email : phuchungvina@gmail.com

web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Điện thoại : 097. 227. 1960

Email : phuchungvina@gmail.com

 

Sản phẩm khác

Quạt ly tâm 4-68 Thích hợp cho thông gió trong nhà của các nhà máy và các công trình lớn.

Lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp và lắp đặt thuận tiện.

 

G4-68 và Y4-68 Quạt thông gió nồi hơi, quạt gió cảm ứng được sử dụng trong hệ thống thông gió nồi hơi. Công suất bay hơi của nó là 230t / h.

Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để thông gió mỏ và thông gió chung.

Loại quạt này có ưu điểm là hiệu quả cao, độ ồn thấp và độ bền cao.

 

Quạt nồi hơi G4-73 và Y4-73 thông qua và quạt gió được tạo ra chủ yếu được sử dụng trong nồi hơi 2 ~ 670t / h trong các nhà máy nhiệt điện.

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm thấp áp   Model:    PH-QT- 4-72
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:  844-75.552m³/h                 Điện áp:    380V
Áp Suất:   198-2.748Pa                          Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Quạt ly tâm T4-72 loạt có thể truyền đạt không khí và khí không hypergolic khác mà không gây hại cho cơ thể con người và không ăn mòn vật liệu sắt thép.

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm cao áp   Model:    PH-QC- 9-19
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 62.000 m3/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3500-15000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Quạt ly tâm cao áp 9-26 với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, là lựa chọn hoàn hảo cho các xưởng sản xuất.
1. Bảo hành: 12 tháng
2. Chế độ ưu đãi lắp đặt, vận chuyển, đổi trả

 

Quạt Ly Tâm Nồi Hơi được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho nồi hơi, đặc trưng bởi hiệu suất cao và tiếng ồn thấp, có thể sử dụng trong môi trường nhiệt độ không quá 250 độC. Không khí không mang chất kết dính và ăn mòn.

Quạt Y 5-47II được thiết kế loại bỏ khói và bụi các hạt từ 1~2t/h. Thích hợp dùng cho các nhà máy lớn, hầm mỏ.

Vận chuyển khí có nhiệt độ không vượt quá 2500C.

Lọc bụi đạt 85% trước khi chuyển giao. Ở nhiệt độ 2500C ta có thể sử dụng quạt lò hơi inox loại treo.

Quạt ly tâm nồi hơi Y5-48 được chế tạo với kỹ thuật tiên tiến hiện đại, nhiều chức năng đem đến sự tiện lợi cho quý khách hàng. Công suất mạnh, lưu lượng gió, thông số kỹ thuật đặt theo yêu cầu của quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất lắp ráp, và lắp đặt quạt công nghiệp cho nhà xưởng, nhà máy xí nghiệp, khu chế xuất. PHÚC HƯNG VINA nơi cung cấp quạt công nghiệp cho mọi công trình.

Hiện nay, có rất nhiều nồi hơi, và sự khác biệt về chất lượng than đốt lớn, sau khi thiết bị loại bỏ bụi và thiết bị sử dụng nhiệt thải được lắp đặt, lực bơm không đủ để tác động đến hoạt động bình thường. Áp lực dương, vv, ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy và hoạt động bình thường của lò hơi, do đó thiết kế và chế tạo các loại quạt hút gió khác nhau với khối lượng không khí, áp suất gió và lò hơi phù hợp với hiệu suất cao, cung cấp cho người dùng các ứng dụng lựa chọn.
1. Quạt có thể được chế tạo thành hai dạng: tay phải và tay trái.Từ đầu động cơ, cánh quạt quay theo chiều kim đồng hồ và được gọi là tay phải, nếu không nó được gọi là thuận tay trái.
2. Vị trí thoát của quạt được thể hiện bằng góc của cửa thoát khí của vỏ bọc, rẽ trái và phải có thể được thực hiện theo hướng 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °. Ngoài ra, cho biết góc của tuyere.
3. Chế độ truyền của quạt là loại C và D.
Hiệu suất và các bộ phận tùy chọn được tính toán theo nhiệt độ khí t = 200 ° C., áp suất khí quyển Pa = 101300 Pa, độ ẩm tương đối 50% và mật độ khí ρ = 0,745 kg / m 3.

Quạt ly tâm loại C4-73 là thải các hợp chất có chứa tạp chất như bụi bẩn, mảnh vụn gỗ, sợi mịn v.v. và không khí. 

Trong trường hợp hiệu suất tương tự và điều kiện thích hợp, nó cũng được áp dụng cho thông gió chung.

Copyright 2017 CÔNG TY TNHH TM SX PHÚC HƯNG VINA. Design by NiNa Co.,Ltd
Zalo
favebook