Hotline: 0363.376.364 (Ms. Phương Lan )-0936.360.686(Ms. Phương)
phuchungvina@gmail.com
Tiếng Việt Tiếng Anh
Liên kết mạng xã hội:

Chi tiết sản phẩm

Tiết kiệm năng lượng tiếng ồn thấp quạt thông số và chi tiết HTFC

Lượt xem:466
Mô tả

Cấu trúc của loạt sản phẩm này được chia thành loại A và B, tức là động cơ được lắp đặt trong vỏ tủ A, và động cơ được lắp đặt bên ngoài loại vỏ B. Cùng một số máy đáp ứng các thông số hiệu suất khác nhau và được chia thành loại I và Loại II.
(1) Ứng dụng Nó có thể được sử dụng trong các hội thảo, tòa nhà văn phòng, vv của khách sạn, nhà hàng, thính phòng, tầng hầm, nhà máy và mỏ, vv, nơi yêu cầu phòng cháy và thông gió.
(2) Các yêu cầu về không khí trong quá trình thi công, không cho phép các chất nhớt trong khí và các hạt bụi cứng chứa trong bụi không quá 50 mg / m3.
(3) Nhiệt độ của khí vận chuyển, sau khi thử nhiệt độ cao, khí thải được vận hành liên tục trong hơn 40 phút dưới nhiệt độ cao 280 ° C, đạt được mục đích của khói và khói. (Sản phẩm này đã được kiểm tra bởi sở cứu hỏa và đã chạy liên tục trong hơn 80 phút ở nhiệt độ 400 ° C).
Hiệu suất trong bảng đề cập đến hiệu suất không khí của 101325 Pa ở áp suất khí quyển, 20 ° C ở nhiệt độ, độ ẩm tương đối 50% và mật độ 1,2 kg / m 3. "

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM
Anh(Chị):
Số điện thoại:
Nội dung:

Đặt điểm nổi bật

Cấu trúc của loạt sản phẩm này được chia thành loại A và B, tức là động cơ được lắp đặt trong vỏ tủ A, và động cơ được lắp đặt bên ngoài loại vỏ B. Cùng một số máy đáp ứng các thông số hiệu suất khác nhau và được chia thành loại I và Loại II.
(1) Ứng dụng Nó có thể được sử dụng trong các hội thảo, tòa nhà văn phòng, vv của khách sạn, nhà hàng, thính phòng, tầng hầm, nhà máy và mỏ, vv, nơi yêu cầu phòng cháy và thông gió.
(2) Các yêu cầu về không khí trong quá trình thi công, không cho phép các chất nhớt trong khí và các hạt bụi cứng chứa trong bụi không quá 50 mg / m3.
(3) Nhiệt độ của khí vận chuyển, sau khi thử nhiệt độ cao, khí thải được vận hành liên tục trong hơn 40 phút dưới nhiệt độ cao 280 ° C, đạt được mục đích của khói và khói. (Sản phẩm này đã được kiểm tra bởi sở cứu hỏa và đã chạy liên tục trong hơn 80 phút ở nhiệt độ 400 ° C).
Hiệu suất trong bảng đề cập đến hiệu suất không khí của 101325 Pa ở áp suất khí quyển, 20 ° C ở nhiệt độ, độ ẩm tương đối 50% và mật độ 1,2 kg / m 3. "

HTFC-I
Mã hàngx Số sê-ri Lưu Lượng (m3/h) Áp Suầt (Pa) Động cơ điện kiểu mẫu Công Suầt (KW) Điện Áp (V) Tốc Độ (rpm) Độ Ồn (Db)
9 1 2270 499 Y80-4 0.75 380 1600 65
2 2600 515 Y80-4 0.75 380 65
3 3160 510 Y90-4 1.1 380 65
4 3530 483 Y90-4 1.1 380 65
5 3980 453 Y90-4 1.1 380 65
1 2050 415 Y80-4 0.55 380 1450 65
2 2355 422 Y80-4 0.55 380 65
3 2860 419 Y80-4 0.75 380 65
4 3230 398 Y80-4 0.75 380 65
5 3600 372 Y80-4 0.75 380 65
1 1770 309 Y71-4 0.37 380 1250 65
2 2030 314 Y71-4 0.37 380 65
3 2465 312 Y80-4 0.55 380 65
4 2785 295 Y80-4 0.55 380 65
5 3150 277 Y80-4 0.55 380 65
10 1 2910 590 Y90-4 1.1 380 1600 65
2 3330 609 Y90-4 1.1 380 65
3 4050 603 Y100-4 2.2 380 65
4 4530 571 Y100-4 2.2 380 65
5 5100 536 Y100-4 2.2 380 65
1 2630 491 Y80-4 0.75 380 1450 65
2 3020 499 Y80-4 0.75 380 65
3 3670 495 Y90-4 1.5 380 65
4 4140 470 Y90-4 1.5 380 65
5 4620 440 Y90-4 1.5 380 65
1 2270 365 Y80-4 0.55 380 1250 65
2 2600 371 Y80-4 0.55 380 65
3 3160 369 Y80-4 0.55 380 65
4 3570 349 Y90-4 1.1 380 65
5 3980 327 Y90-4 1.1 380 65
12 1 4550 579 Y90-4 1.5 380 1250 65
2 5240 589 Y90-4 1.5 380 65
3 6330 585 Y100-4 3 380 65
4 7150 554 Y100-4 3 380 65
5 7970 520 Y100-4 3 380 65
1 4000 448 Y90-4 1.5 380 1100 65
2 4587 456 Y90-4 1.5 380 65
3 5570 453 Y100-4 2.2 380 65
4 6290 428 Y100-4 2.2 380 65
5 7010 402 Y100-4 2.2 380 65
1 3630 370 Y90-4 1.1 380 1000 65
2 4165 377 Y90-4 1.1 380 65
3 5070 374 Y90-4 1.1 380 65
4 5720 354 Y90-4 1.1 380 65
5 6375 332 Y90-4 1.1 380 65
15 1 7150 551 Y100-4 3 380 960 65
2 8185 561 Y100-4 3 380 65
3 9950 557 Y112-4 4 380 65
4 11240 526 Y112-4 4 380 65
5 12530 494 Y112-4 4 380 65
1 6700 483 Y100-4 2.2 380 900 65
2 7670 493 Y100-4 2.2 380 65
3 9330 489 Y100-4 3 380 65
4 10370 465 Y100-4 3 380 65
5 11750 435 Y100-4 3 380 65
1 5950 382 Y90-4 1.5 380 800 65
2 6820 389 Y90-4 1.5 380 65
3 8040 383 Y100-4 2.2 380 65
4 9260 368 Y100-4 2.2 380 65
5 10440 343 Y100-4 2.2 380 65
18 1 9540 612 Y112-4 4 380 900 65
2 10920 623 Y112-4 4 380 65
3 13285 619 Y132-4 5.5 380 65
4 15000 586 Y132-4 5.5 380 65
5 16720 549 Y132-4 5.5 380 65
1 8475 483 Y100-4 3 380 800 65
2 9710 493 Y100-4 3 380 65
3 11808 489 Y112-4 4 380 65
4 13340 463 Y112-4 4 380 65
5 14865 435 Y112-4 4 380 65
1 7420 370 Y112-6 2.2 380 700 65
2 8495 377 Y112-6 2.2 380 65
3 10330 374 Y132-6 3 380 65
4 11670 354 Y132-6 3 380 65
5 13000 333 Y132-6 3 380 65
20 1 13080 757 Y132-4 7.5 380 900 65
2 14890 770 Y132-4 7.5 380 65
3 18230 764 Y160-4 11 380 65
4 20580 723 Y160-4 11 380 65
5 22940 680 Y160-4 11 380 65
1 11630 597 Y132-4 5.5 380 800 65
2 13320 609 Y132-4 5.5 380 65
3 16200 603 Y132-4 7.5 380 65
4 18300 571 Y132-4 7.5 380 65
5 20390 536 Y132-4 7.5 380 65
1 10170 457 Y132-6 4 380 700 65
2 11650 465 Y132-6 4 380 65
3 14170 462 Y132-6 4 380 65
4 17010 437 Y132-6 5.5 380 65
5 17840 410 Y132-6 5.5 380 65
22 1 16340 749 Y132-4 7.5 380 800 65
2 18710 763 Y132-4 7.5 380 65
3 22760 757 Y160-4 11 380 65
4 25700 717 Y160-4 11 380 65
5 28130 679 Y160-4 11 380 65
1 14290 573 Y132-6 5.5 380 700 65
2 16370 584 Y132-6 5.5 380 65
3 19910 580 Y160-6 7.5 380 65
4 22490 558 Y160-6 7.5 380 65
5 25070 515 Y160-6 7.5 380 65
1 12250 422 Y132-6 3 380 600 65
2 14030 430 Y132-6 3 380 65
3 17070 426 Y132-6 5.5 380 65
4 19280 404 Y132-6 5.5 380 65
5 21490 379 Y132-6 5.5 380 65
25 1 20350 726 Y160-6 11 380 700 65
2 23310 739 Y160-6 11 380 65
3 28350 734 Y160-6 11 380 65
4 32020 695 Y180-6 15 380 65
5 35040 657 Y180-6 15 380 65
1 19980 543 Y160-6 7.5 380 600 65
2 22140 541 Y160-6 7.5 380 65
3 24300 539 Y160-6 11 380 65
4 27450 510 Y160-6 11 380 65
5 30590 479 Y160-6 11 380 65
1 18320 456 Y132-6 5.5 380 550 65
2 20300 455 Y132-6 5.5 380 65
3 22283 453 Y160-6 7.5 380 65
4 24170 429 Y160-6 7.5 380 65
5 28050 403 Y160-6 7.5 380 65
27 1 30970 810 Y180-6 15 380 650 65
2 34320 807 Y180-6 15 380 65
3 37670 804 Y180-6 15 380 65
4 42550 762 Y200-6 22 380 65
5 47420 714 Y200-6 22 380 65
1 28600 690 Y160-6 11 380 600 65
2 31690 688 Y160-6 11 380 65
3 34780 685 Y180-6 15 380 65
4 39290 649 Y180-6 15 380 65
5 43790 608 Y180-6 15 380 65
1 26230 580 Y160-6 11 380 550 65
2 29060 578 Y160-6 11 380 65
3 31890 575 Y160-6 11 380 65
4 36030 545 Y160-6 11 380 65
5 40160 511 Y180-6 15 380 65
30 1 35080 790 Y200-6 18.5 380 600 65
2 38870 788 Y200-6 18.5 380 65
3 42660 785 Y200-6 18.5 380 65
4 48200 743 Y200-6 22 380 65
5 53710 697 Y200-6 22 380 65
1 32150 664 Y180-6 15 380 550 65
2 35630 663 Y180-6 15 380 65
3 39110 659 Y200-6 18.5 380 65
4 44180 626 Y200-6 18.5 380 65
5 49240 596 Y200-6 18.5 380 65
1 29330 549 Y160-6 11 380 500 65
2 32390 548 Y160-6 11 380 65
3 35550 545 Y160-6 11 380 65
4 40160 517 Y180-6 15 380 65
5 44760 484 Y180-6 15 380 65
 
Mã hàngx Số sê-ri Lưu Lượng (m3/h) Áp Suầt (Pa) Động cơ điện kiểu mẫu Công Suầt (KW) Điện Áp (V) Tốc Độ (rpm) Độ Ồn (Db)
15 1 9070 559 YD-132-6 3 380 960 65
2 10600 542 YD-132-6 3 380 65
3 11885 510 YD-132-6 3 380 65
1 6010 245 YD-132-4 4 380 640 65
2 7020 239 YD-132-4 4 380 65
3 7870 224 YD-132-4 4 380 65
18 1 12550 668 YD-160-6 4.5 380 930 65
2 14670 647 YD-160-7 4.5 380 65
3 16440 610 YD-160-8 4.5 380 65
1 9415 376 YD-160-8 6 380 700 65
2 11000 364 YD-160-8 6 380 65
3 12335 343 YD-160-8 6 380 65
20 1 16605 767 YD-160-6 6 380 900 65
2 19410 744 YD-160-6 6 380 65
3 21760 702 YD-160-6 6 380 65
1 12450 431 YD-160-8 8 380 675 65
2 14560 418 YD-160-8 8 380 65
3 16320 395 YD-160-8 8 380 65
22 1 20735 760 YD-180-6 7.5 380 800 65
2 24230 737 YD-180-6 7.5 380 65
3 26915 698 YD-180-6 7.5 380 65
1 15550 428 YD-180-8 10 380 600 65
2 18175 415 YD-180-8 10 380 65
3 20490 392 YD-180-8 10 380 65
25 1 28390 807 YD-200-6 12 380 730 65
2 31630 784 YD-200-6 12 380 65
3 35480 740 YD-200-6 12 380 65
1 21290 454 YD-200-8 17 380 550 65
2 23725 441 YD-200-8 17 380 65
3 26610 416 YD-200-8 17 380 65
27.5 1 37670 804 YD-200-6 15 380 650 65
2 42250 762 YD-200-6 15 380 65
3 47420 714 YD-200-6 15 380 65
1 28250 452 YD-200-8 20 380 490 65
2 31910 429 YD-200-8 20 380 65
3 35560 402 YD-200-8 20 380 65
30 1 42660 785 YD-200-6 15 380 600 65
2 48220 743 YD-200-6 15 380 65
3 53170 697 YD-200-6 15 380 65
1 32000 442 YD-200-8 20 380 450 65
2 36150 418 YD-200-8 20 380 65
3 40280 392 YD-200-8 20 380 65

 

Liên hệ tư vấn

--------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...

Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA  sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.

Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 0286.2727.880- 036 337 63 64  (Ms. Phương Lan )

Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương)   097. 227. 1960(Ms. Hằng

Email : phuchungvina@gmail.com

web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Điện thoại : 097. 227. 1960

Email : phuchungvina@gmail.com

 

Sản phẩm khác

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm thấp áp   Model:    PH-QT- 4-68
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:  844-75.552m³/h                 Điện áp:    380V
Áp Suất:   198-4.748Pa                          Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt thông gió ly tâm    Model:    PH-QC-4-68(G,Y)
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 162.000 m³/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3.500-5.000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt thông gió ly tâm    Model:    PH-QC-4-73
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 162.000 m³/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3.500-5.000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:   Quạt ly tâm cao áp    Model:    PH-QC-9-12
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 162.000 m³/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3.500-5.000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:  Quạt ly tâm thấp áp    Model:    PH-QT- 4-72(Loại A)
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:  844-75.552m³/h                 Điện áp:    380V
Áp Suất:   198-2.748Pa                          Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt thông gió ly tâm    Model:    PH-QC-4-72(Loại C)
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 162.000 m³/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3.500-4.000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm cao áp   Model:    PH-QC- 9-19
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 62.000 m³/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3.500-15.000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm cao áp   Model:    PH-QT- 9-26
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:    5.5 - 220 kW
Lưu Lượng:  2.198-125.552m³/h              Điện áp:    380V-3.000V
Áp Suất:   3.852-15.640Pa                      Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm cao áp    Model:    PH-QT-9-28
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:  5.5 - 220 kW
Lưu Lượng:  2.198-297.235m³/h              Điện áp:    380V-6000V
Áp Suất:   3452-14.920Pa                      Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:  0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm cao áp   Model:    PH-QC-6-51
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA    Công suất:    2.2 - 110 kW
Lưu Lượng:   1.200 – 62.000 m³/h       Điện áp:    380V
Áp Suất:  3.500-15.000 Pa                     Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm        Model:    PH-QT-5-47
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:  1.5 - 110 kW
Lưu Lượng:  1.120-69.552m³/h              Điện áp:    380V
Áp Suất:   520-3.874Pa                      Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Tên sản phẩm:     Quạt ly tâm nồi hơi  Model:    PH-QT-5-48
Nhà sản xuất:    PHÚC HƯNG VINA      Công suất:  5.5 - 110 kW
Lưu Lượng:  2.930-60.552m³/h              Điện áp:    380V
Áp Suất:   742-4.234Pa                      Vật liệu: Thép CT3, Inox
HOTLINE 24/7:     0396.831.533(Ms. Phương)0363.376.364(Ms. Phương Lan)

Copyright 2017 CÔNG TY TNHH TM SX PHÚC HƯNG VINA. Design by NiNa Co.,Ltd
Zalo
favebook